Księga absolwentów


Tutaj możesz umieścić swoje teksty:
uwagi na temat zjazdu, refleksje, wspomnienia ze szkolnych lat.
Możesz także opowiedzieć o sobie i zostawić adres, który ułatwi innym kontakt z tobą.


WEJŚCIE