Narty i snowboard


       
W zależności od aury zimą szkoła organizuje szkolne zawody narciarskie i snowboardowi sprzyjające między klasowej integracji. Uczniowie naszej szkoły startują również w zawodach powiatowych i od lat drużynowo zajmują najwyższe miejsca na podium.
Do najlepszych narciarzy powiatu z II LO można zaliczyć min: Aleksandrę Kanie, Barbarę Głuchowską, Krzysztofa Napieralskiego, Adama Głuchowskiego: zaś do najlepszych snowboardzistów gwiazdy polskiego sportu: Paulinę, Mateusza, Szczepana Ligockich, Krzysztofa Cimka i Martynę Weres . W ramach rozbudzania u uczniów potrzeby aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia nauczyciele wychowania fizycznego organizują wycieczki naukowe propagujące narciarstwo zjazdowe i snowboard. Przynoszą one pozytywne efekty, a uczniowie czerpią radość i satysfakcję z nabytych umiejętności.
Uczniowie ,,Kopera” startują również w zawodach powiatowych i wojewódzkich w narciarstwie klasycznym. W roku szklonym 2003/2004 drużyna dziewcząt zajmuje V miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie , zaś w roku szkolnym 2004/2005 dziewczęta VI a chłopcy X miejsce. Ostatnie zawody w narciarstwie biegowym zostały rozegrane w roku szkolnym 2006/2007, gdzie drużyny dziewcząt i chłopców zdobywają III miejsce i otrzymują brązowe medale. Szkołę reprezentowały dziewczęta : Joanna Wanat, Wioletta Pachuła, Agnieszka Gołyszny i Ewa Poloczek i chłopcy: Adam Głuchowski, Bartłomiej Górczyński, Bartosz Piwowarski i Aleksander Tukaj.
Sporty zimowe cieszą się dużym powodzeniem, również te odbywające się pod dachem hali widowiskowo sportowej. Łyżwiarstwo to ponownie odkryty sport niejednego młodego człowieka. Po niedawno odbywającym się w Cieszynie IX Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Beskidy 2009, uczniowie z wielkim zaangażowaniem podchodzą do nauki jazdy na łyżwach. Chętnie próbują wykonywać proste i bardziej złożone ewolucje na lodzie. Warto dodać, że nie zraża uczniów odpłatność za wejście na ślizgawkę mimo, iż zajęcia odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego.W czasie zimowej olimpiady uczniowie ,,Kopera” angażują się jako wolontariusze i pomagają w organizacji na beskidzkich stokach ( narty, snowboard ) i w hali na lodowisku. Sporo uczniów i nauczycieli obserwuje treningi a wieczorami popisy najlepszych zawodników europy.
To dobra motywacja wdrażająca uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej poprzez odbiór najwyższej klasy widowiska sportowego.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl