Lektor klas frankofońskich

 

Pan Axel Louvrier lektor języka francuskiego z Delegatury Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii pracuje w Polsce od kilku lat. Naszą szkołę odwiedził dwukrotnie, w 27 stycznia oraz 28 kwietnia. Celem jego wizyty było przeprowadzenie lekcji języka francuskiego w klasie 1B, w grupie frankofońskiej, uczącej się tego języka jako głównego w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Przyjazd belgijskiego lektora był możliwy dzięki projektowi KLASY FRANKOFOŃSKIE NA ŚLĄSKU, którego obserwatorem byliśmy od 2007 roku. Dzięki utworzeniu klasy z głównym językiem francuskim, od września 2009 mamy status uczestnika. Jednym z założeń projektu jest stworzenie drożności w nauczaniu języka francuskiego na kolejnych poziomach edukacyjnych gimnazjum i liceum, a także w ramach regularnych warsztatów językowych uwrażliwienie uczniów na różnorodność kulturową Europy poprzez uczestnictwo w zajęciach z lektorem języka francuskiego. Więcej informacji o projekcie: www.frankofonia.pl