Rozliczenie obchodów Jubileuszu

Rozliczenie obchodów Jubileuszu 80-lecia
II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika

  • Przychody 38685,46zł
  • Wydatki 36020,46zł
  • Saldo 2665zł
  • Darowizny 2500zł
Zysk z imprezy w wysokości 5165zł przekazano Stowarzyszeniu Amicus Copernicus działającemu przy
II Liceum Ogólnokształcącym im.Mikołaja Kopernika na działalność statutową
Wszystkim Darczyńcom- serdecznie dziękujemy