Śniadanie Mistrzów

W dniu 17.XII.09 uczennica klasy III f Krystyna Krajczyńska , razem z opiekunem mgr Wiesławą Steczko – Róg, na zaproszenie Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, wzięły udział w uroczystym „Śniadaniu Mistrzów” pod hasłem „Moja pasja, moją inspiracją”. Na spotkaniu laureatów olimpiad przedmiotowych województwa śląskiego, które odbyło się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krysia opowiadała o swoich sukcesach(laureatka IX Olimpiady Języka Rosyjskiego). Uroczystość uświetnił występ Sebastiana Nowaka – ucznia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach, a organizatorzy zorganizowali także zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowego gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Spotkanie przebiegało w miłej świątecznej atmosferze.