Promocja Zdrowego Stylu Życia

20 listopada 2009 r.(piątek) uczniowie naszej szkoły: Franciszek Brzezina i Julia Wesołowska z klasy I B reprezentowali naszą szkołę w etapie rejonowym XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Oceniano wiedzę zawodników na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia, a szczególnie:
  • zasady utrzymywania higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej,
  • zasady zdrowego żywienia,
  • znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka,
  • prawidłowy rozkład dnia ucznia i odpowiednie sposoby wypoczynku,
  • problematykę uzależnień ( od nikotyny, alkoholu i narkotyków),
  • zapobieganie chorobom zakaźnym ( szczególnie HIV/AIDS) oraz cywilizacyjnym,
  • zapobieganie urazom i wypadkom ( w domu, w szkole i na drodze), zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • podstawowe wiadomości o Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w tym wiedzy o PCK
  • Uczestnicy muszą wykazać się również udziałem w minimum jednej akcji prozdrowotnej działającej na rzecz promocji zdrowia w środowisku szkolnym.
Po części teoretycznej, odbywał się sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Julia Wesołowska pokonała konkurencję i w marcu 2010 r. będzie reprezentować naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego olimpiady w Katowicach. Opiekunem uczniów była mgr Renata Fober