XL Olimpiada Języka Rosyjskiego

Krystyna Krajczyńska – uczennica klasy II f II LO im. M. Kopernika w Cieszynie – powtórzyła sukces swojej siostry – Mariny – sprzed trzech lat i została laureatką 10 miejsca XL Centralnej Olimpiady Języka Rosyjskiego. W olimpiadzie wzięło udział 103 uczestników, z których komisja konkursowa wyłoniła 20 laureatów.
Rywalizacja miała charakter dwuetapowy. Na początku olimpijczycy winni byli napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez jury. Krysia wybrała temat dotyczący prawosławnych tradycji wielkanocnych. Zaś sprawdzian ustny obejmował wypowiedz na jeden z tematów wybranych z puli 20 , a dotyczących polityki , kultury , życia codziennego, literatury i historii Rosji. Uczestnik mógł także opracować dowolny, wybrany przez siebie temat, którego skala trudności powinna odpowiadać wymogom konkursowym. Nasz reprezentantka przygotowała prezentację prawdziwie „egzotyczną”, tzn. zadziwiła komisję sylwetką Ili MUROMCA – bohatera bylin (gatunek folklorystyczny) i ludowych historii rosyjskich. Powyższa prezentacja stała podstawą rozmowy jurorów z Krysią, za którą otrzymała 42 punkty na 50 możliwych.
Zwyciężczyni otrzymuje oczywiście w nagrodę ocenę celującą z języka rosyjskiego, jest zwolniona z egzaminu maturalnego z tego języka, a także z postępowania kwalifikacyjnego do szkół wyższych na filologię rosyjską i słowiańską, czyli indeks ma już w kieszeni, a to nie lada sukces, zwłaszcza w drugiej klasie liceum. Stał się on też możliwy dzięki pani prof Wiesławie Steczko-Róg, bardzo doświadczonej nauczycielce, która wychowała już wielu olimpijczyków, będących obecnie np. pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego i przygotowywała do olimpiady również Krysię. Miejmy zatem nadzieję, że powyższy sukces zostanie powtórzony.
Serdecznie więc gratulujemy Laureatce i Opiekunce.