V Powiatowy Konkurs Polonistyczny

W czwartek 12 marca, już po raz piąty odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Polonistyczny Gry z językiem polskim. Wzięło w nim dziewięć trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne Cieszyna i powiatu cieszyńskiego. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało Literatura i ekran, i właśnie tym zagadnieniom podporządkowane były konkursowe zadania. Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym należało napisać i przesłać do oceny, na adres naszej szkoły recenzję filmu. Spis tytułów filmów został oczywiście wcześniej podany. Drugim etapem był test badający: znajomość wybranych lektur znajdujących się w podstawie programowej gimnazjum oraz wybranych zagadnień związanych z historią i współczesnością kina. Znalazły się w nim pytania dotyczące np. bohaterów Romea i Julii W. Szekspira, Syzyfowych prac S. Żeromskiego czy Kamieni na szaniec A. Kamińskiego. Natomiast część „filmowa” testu pytała np. o postać Kazimierza Kutza, tytuły filmów Andrzeja Wajdy i pierwszy w historii seans filmowy. Trzecim etapem były zmagania drużyn, które rozwiązywały zadania ortograficzne, językowo – stylistyczne oraz prezentowały swą wiedzę na temat historii języka polskiego. Konkurs uświetnił występ uczniów klasy 1c, którzy przygotowali mały koncert poezji śpiewanej. Klasa ta zadbała także o stronę organizacyjną konkursu. Wielkie podziękowania dla wszystkich uczniów tej klasy i wychowawczyni – pani Lucyny Stefaniec. Oto wyniki konkursu: I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna w składzie: Kamila Latoń, Agnieszka Macura, Artur Morszczyński przygotowana do konkursu przez panią Dorotę Kisiałę. II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu w składzie: Paulina Guzy, Zuzanna Mętel, Krzysztof Parchański przygotowana do konkursu przez pana Waldemara Krzystka. III miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Kończycach Wielkich w składzie: Natalia Bylok, Lucyna Szypuła, Paulina Sufa przygotowana do konkursu przez panią Beatę Wachtarczyk. Nagrody indywidualne: Najlepiej napisaną recenzja filmu – drużyna Gimnazjum w Strumieniu. Najlepiej napisany test – Kamila Latoń z GTE w Cieszynie. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali wszystkie drużyny! Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszany na rok!