Spotkanie z poetką

 

24 listopada 2008r w sali nr 14 odbyło się spotkanie z p.Małgorzatą Szklorz - poetką, która odwiedziła nasze liceum na zaproszenie polonistki dr Anny Waszut. Pani Małgosia jest z wykształcenia inżynierem - technologiem chemii. Poza tym zajmuje się zawodowo grafiką komputerową (m.in.projektowała okładkę książki dla hospicjum), ochroną środowiska, jest auditorem wiodącym ISO 9001 i ISO 14001. Ma kontakt z grupą "Poethicon" z Cieszyna i Międzyoddziałową Grupą Literacką "Nawias". Otrzymała następujące wyróżnienia i nagrody w konkursach poetyckich: - "O Złoty Kałamarz" 1986 - "O Złotą Wieżę Piastowską" 2001,2004 Tomiki autorskie: "A-to-My"; "inBlanco"; "Confetti"; "dopełnienie"; "Echo","Forming"; "God et";Host-Most". W spotkaniu udział wzięły klasy: 2G, 2C, 1A.