Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

Nowe informacje dla uczniów zainteresowanych stypendium. Udostępniamy następujące dokumenty:
Informacja dotycząca programu stypendialnego
Indywidualny plan rozwoju ucznia
Regulamin
Wniosek
Zaświadczenie