Informacja dla uczniów klas trzecich

Informacja dla uczniów klas trzecich. Na podstawie wyboru 4 godzin z puli godzin dyrektorskich zdecydowano o przydzieleniu na każdego ucznia w klasie 3A 2 godzin historii i 2 godzin wos-u, w klasie 3B - 2 godzin języka angielskiego i 2 godzin georafii(roz.jęz.-geo.)/2 godzin matematyki(roz. jęz.-inf.), w klasach 3C i D - 2 godzin historii i 2 godzin wos-u, w klasie 3F - 2 godzin biologii i 2 godzin chemii, w klasach 3 G i H - 4 godzin matematyki.