Informacja o podręcznikach

Szkolna giełda używanych podręczników odbędzie się w pierwszym tygodniu września. O ostatecznym wyborze podręczników uczniowie zostaną powiadomieni przez nauczycieli po rozpoczęciu roku szkolnego