Odbiór świadectw dojrzałości

W poniedziałek 30 czerwca 2008r o godzinie 12:00 - rozdanie świadectw dojrzałości.