Pocztówka z...

30 kwietnia 2008r. został rozstrzygnięty konkurs historyczno - fotograficzny "Pocztówka z...". W konkursie wzięli udział uczniowie klas I i II. - I miejsce - Karolina Kubik klasa 1b - II miejsce - Joanna Rewig klasa 1g - III miejsce - Natalia Kurzeja i Krzysztof Puda Prace zostaną zaprezentowane w sali historycznej. Gratulujemy zwycięzcom.