Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

UWAGA UCZNIOWIE ZAINTERESOWANI STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH w ramach projektu systemowego „NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU” W czasie wakacji letnich należy szukać informacji na temat terminu składania wniosków na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie http://www.powiat.cieszyn.pl/ lub pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Cieszynie Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich 0334777144 wewnętrzny 302