Regulamin przyznawania stypendiów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Pobierz