Zwycięska Karolina

Karolina Wlach, uczennica klasy I h, o rozszerzeniu matematyczno-infor- matycznym, II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, wzięła udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym pod hasłem „Poszukiwanie talentów”, który organizowany był przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rywalizacja konkursowa przebiegała w kilku kategoriach, np. pisanie o fizyce, doświadczenie, nauczanie fizyki, fizyka a szkoła. Napisanie pracy konkursowej zajęło uczennicy sporo czasu i poprzedzone było szeregiem doświadczeń oraz prac badawczych, które przeprowadziła w laboratorium fizycznym, a nawet w przedszkolu. Jej praca obejmowała wszystkie kategorie. Karolina Wlach była jedną z 33 osób, które zakwalifikowały się do finału, co już okazało się niebywałym sukcesem, zważywszy fakt, iż na konkurs nadesłano ponad 150 prac. Finał odbył się 15 maja w Warszawie, w trakcie którego trzeba było obronić swoja pracę. Karolina znowu okazała się być najlepszą z wyżej wymienionego grona osób i otrzymała tytuł laureata I miejsca i odznakę Złotego Kwanta. Zdobyła 46,5 pkt na 48 możliwych. W nagrodę pojedzie do CERN-u (laboratorium jądrowe w Szwajcarii). Opiekunem naukowym Karoliny była jej nauczycielka fizyki, mgr Danuta Bartnik.