Gry z językiem polskim

13 marca w murach naszej szacownej szkoły odbyła się czwarta już edycja polonistycznych rozgrywek dla uczniów gimnazjów naszego powiatu. Tegoroczny konkurs wzbogacił swą formułę o dodatkowy etap – oprócz pisemnego testu badającego rozumienie czytanego tekstu oraz drużynowej konkurencji pytań ustnych z zakresu literatury, gramatyki i poprawności języka, uczniowie przygotowali także prezentacje multimedialne dotyczące wybranej przez siebie lektury szkolnej (wybierali spośród „Antygony”, „Zemsty” oraz „Krzyżaków”) W konkursie wzięło udział 7 drużyn, a w wyniku emocjonujących zmagań wyłonieni zostali zwycięzcy: 1 miejsce – Gimnazjum w Mnichu (A.Gmuzdek, J.Krzysiek, M.Bura) 2 miejsce – Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (M.Cywiński, I.Fober, W.Rybicki) 3 miejsce - Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu (K.Faruga, K.Guzy, N.Stanek) Nagroda za najlepiej napisany test trafiła do rąk Justyny Krzysiek z gimnazjum w Mnichu Nagrodzono też 2 najlepsze prezentacje – Gimnazjum w Mnichu i GTE w Cieszynie Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały polonistki – B.Garsztka, L.Stefaniec, P.Łyżbicka i A.Waszut Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok! Wyniki konkursu Test, część pisemna Przykładowe zadania Dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!