Drużynowy Konkurs Chemiczny

12 lutego w naszej szkole odbył się 1. etap III Drużynowego Konkursu Chemicznego. Brało w nim udział 15 drużyn ze szkół cieszyńskich i bielskich. Uczestników konkursu przywitał dyrektor Kazimierz Kabiesz. Nad całością czuwała W. Zamarska - doradca metodyczny chemii. Opiekunów drużyn powitano cieszyńskimi kremówkami. Przy organizacji konkursu pomagała klasa IIf. Na sali panowała atmosfera pracy i skupienia. Ostatnie chwile przed rozdaniem testów.