Fizyka a Ekologia

Karolina Wlach, uczennica klasy 1h, pod kierunkiem pani mgr Danuty Bartnik, napisała pracę badawczą „Skażenia promieniotwórcze w górnictwie”. Praca została wysłana na XIV Ogólnopolski Konkurs „Fizyka a Ekologia” do Pałacu Młodzieży w Katowicach. Konkurs został rozstrzygnięty końcem stycznia, a Karolina została jego laureatką. Dnia 7 lutego 2008 r. przedstawiła streszczenie pracy oraz prezentację multimedialną w języku angielskim przed specjalną komisją w Pałacu Młodzieży. Rozdanie nagród odbędzie się dnia 10 kwietnia 2008 r. w Katowicach.