Zbieramy zużyte baterie

Drodzy uczniowie. Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Wszystkie śmieci nasze są”. Polega on na zbieraniu zużytych baterii każdego rodzaju. Szkoła, która uzbiera ponad 2500 baterii zostaje zakwalifikowana do tego projektu. Są również nagrody indywidualne. Uczestnik przystępuje do konkursu, jeśli w całym okresie zbierania oddał przynajmniej 50 baterii. W naszej szkole jest za to przyzwana również ocena bardzo dobra z Przysposobienia Obronnego. Aktualnie zebraliśmy ok. 500 baterii. Zbieramy baterię w każdy ostatni dzień miesiąca. Przyłączajcie się do akcji !