IV Powiatowy konkurs polonistyczny

Gry z językiem polskim Nauczyciele języka polskiego II LO im. M. Kopernika w Cieszynie wraz z doradcą metodycznym zapraszają uczniów gimnazjów Cieszyna i powiatu cieszyńskiego do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu Gry z językiem polskim. Konkurs odbędzie się w czwartek 6 marca 2008 roku, początek o godzinie 9:00. Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie do dnia 22 lutego 2008 roku.

Zakres materiału:

lektury wymienione w podstawie programowej gimnazjum. treści i osiągnięcia z języka polskiego zawarte w podstawie programowej. treści ścieżek edukacyjnych. standardy wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych.

Forma konkursu:

Część pierwsza: wykonanie przez zgłoszoną do konkursu trzyosobową drużynę prezentacji multimedialnej, której istotą jest opracowanie w pomysłowej formie małej monografii następujących dzieł: Sofokles – Antygona, K. Dickens – Opowieść wigilijna, A. Fredro – Zemsta, H. Sienkiewicz – Krzyżacy. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 20 slajdów. Prezentacje należy przesłać na adres szkoły do dnia 28 lutego 2008 roku. Część druga: test badający umiejętności: czytania ze zrozumieniem, funkcjonalnego wykorzystania wiedzy z literatury i nauki o języku. Część trzecia: drużynowe zawody sprawdzające wiedzę na temat lektur, wiedzę o języku, poprawność językową i ortograficzną.