Instalacja APACHE i PHP

1. Zaistaluj serwer apache (standardowo) 2. Zaistaluj PHP (standardowo, wybierz współpracę z apache) 3. W pliku httpd.conf wykonaj zmiany: jest: ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache/cgi-bin/" ma być: ScriptAlias /php/ "c:/php/" jest: AddType application/x-tar .tgz ma bać: AddType application/x-httpd-php .php .phtml jest: # Format: Action handler-name /cgi-script/location # ma być: # Format: Action handler-name /cgi-script/location # Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" 4. Skopiuj plik php_gd2.dll 5. W pliku php.ini wykonaj zmiany: jest: ;extension=php_gd2.dll ma być: extension=php_gd2.dll