II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Amicus Copernicus

Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego członkowie (w dużej mierze absolwenci Kopera) chcą pomagać Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im.M.Kopernika w Cieszynie. Pragniemy wspierać finansowo wszelkie inicjatywy inspirujące i aktywizujące uczniów przez konkursy, wystawy, wycieczki i dni otwarte, a także rozmaite formy działalności pozalekcyjnej rozwijające osobowość młodego człowieka. Kolejnym celem jest upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych szkoły oraz współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami (m.in. z Niemiec, z Finlandii, z Zaolzia). W miarę możliwości postaramy się również wspierać uczniów przez stypendia naukowe i socjalne. Stowarzyszenie Amicus Copernicus ma osobowość prawną i działa w oparciu o społeczne zaangażowanie swoich członków. Zapraszamy, zostań przyjacielem „Kopernika”!