II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Let`s break stereotypical thinking

 

W dniach 23-25.10.2019 w II LO im. M. Kopernika gościliśmy nauczycieli z Włoch i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus + Let`s break stereotypical thinking.

Było to spotkanie robocze rozpoczynające zaplanowany na dwa lata projekt, którego celem jest budowanie właściwych postaw wobec przejawów dyskryminacji i stereotypowego myślenia.

Warsztaty, dyskusje i wymiana doświadczeń pozwoliły uczestnikom na zaplanowanie działań, zasad i metod projektowych. Poznaliśmy również specyfikę szkół partnerskich oraz problemy będące przedmiotem projektu. Trzy dni spotkania minęły w pracowitej, ale również bardzo przyjacielskiej atmosferze. Kolejne spotkanie w takiej międzynarodowej grupie odbędzie się w Hiszpanii, uczestnikami będą tym razem uczniowie szkół partnerskich.