DELF otwiera drzwi na całym świecie!

 

Basia i Agnieszka odebrały dzisiaj międzynarodowe certyfikaty potwierdzające znajomość języka francuskiego DELF, ustanowione przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dowiodły, że swobodnie mogą posługiwać się językiem francuskim w mowie i piśmie. Serdecznie gratulujemy!🇫🇷👍