II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Wolontariat

Zachęcamy serdecznie do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane pomaganiem innym, poszerzaniem swojej wiedzy oraz umiejętności.

W ramach wolontariatu organizowane są szkolenia o tematyce wybranej przez Samych Wolontariuszy prowadzone przez specjalistów.

Centrum Wolontariatu w Cieszynie działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którego głównym celem jest dobrowolne niesienie pomocy osobom potrzebującym. Bycie wolontariuszem daje możliwość poznania specyfiki pracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny, czerpanie satysfakcji z pomocy udzielonej dziecku, jak również osobom starszym.

Kontakt:

koordynator wolontariatu w szkole: pedagog Izabela Żwak

koordynator wolontariatu MOPS p. Magdalena Bieńko tel. 507 551 264