Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

W dniu 19 czerwca 2019 w naszej szkole odbyło się uroczyste powiatowe zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Na tę uroczystość przybyli: starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicius, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Michał Rajwa zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Beata Lebioda, a także wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty Agata Franek.

W czasie uroczystości mieliśmy okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów pod opieką pani Barbary Twardzik i pani Anny Waszut.

Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek ufundował dwie nagrody dla najlepszych uczniów naszej szkoły. Nagrody otrzymali: Joanna Sikora z klasy 3f oraz Dominika Lelakowska z klasy 2G. Jednym z punktów programu uroczystości było wręczenie przez Dyrekcję Szkoły dyplomów, nagród i wyróżnień najlepszym uczniom za ich osiągnięcia. Najwyższą średnią uzyskała uczennica klasy 2G Dominika Lelakowska (5.78). Ogółem 78 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem.

Przechodni puchar dla najlepszego sportowca szkoły otrzymała Paulina Wróbel z klasy 1A.