Komunikat 15 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,
Dyrektor II LO im.M.Kopernika w Cieszynie informuje, iż za zgodą organu prowadzącego zajęcia w okresie od 15 do 16 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku będą prowadzili zajęcia opiekuńcze.
Regina Rakowska