Projekt ,,Łączka i inne miejsca pochówku’’

 

W roku szkolnym 2018/19 odbyła się II edycja projektu ,,Łączka’’. Jest to projekt o zasięgu ogólnopolskim mający przybliżyć pamięć o ofiarach totalitaryzmów hitlerowskiego i komunistycznego, zapoznanie się z metodologią badawczą oraz popularyzację owej tematyki w środowisku szkolnym. Grupa uczniów naszego liceum uczestniczyła w ramach projektu w pięciu spotkaniach ze specjalistami pracującymi w IPN przy poszukiwaniu ofiar totalitaryzmów, w objeździe naukowym po miejscach pamięci narodowej oraz stworzyła film zachęcający do zainteresowania się przeszłością swoich przodków, którzy często jako cisi bohaterowie odeszli w niepamięć.

Ekipa filmowa z naszej szkoły za efekt swojej pracy zakwalifikowała się do pierwszej trzynastki w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez IPN. ,,Broniąc pamięci bronicie człowieczeństwa swojego, tych którzy takie świadectwo otrzymują, ale przede wszystkim tych, którzy mieli zostać wymazani z kart historii’’-mówił zastępca prezesa IPN, prof.Krzysztof Szwagrzyk w trakcie spotkania z laureatami konkursu w Belwederze.

Grupa utworzona w trakcie projektu szykuje się do realizacji kolejnych projektów popularyzujących historię nam nieodległą poprzez spotkania ze świadkami tamtego okresu i ukazywanie ich perspektywy patrzenia na wydarzenia doby wojny, okresu komunizmu i transformacji ustrojowej.

Przy tej okazji, jako uczestnicy projektu, chcemy skierować serdeczne podziękowania do opiekunki naszej ekipy pani mgr Ilonie Morcinek, dyrekcji oraz wszystkim współpracownikom wkładającym wiele wysiłku w działania na rzecz przywracania pamięci narodowej.

Film zrealizował zespół w składzie: Paweł Kurzeja, Łukasz Juraszek, Klaudia Cholewa, Jakub Bielesz, Martyna Tesarczyk, Marta Cieślar, Sabina Morcinek, Mikołaj Żerdka, ks.Jakub Kuliński i Kacper Kohut.