Matematyczna sesja w Katowicach

 

W czwartek, 28 marca klasy 1D i 2D miały okazję uczestniczyć w XVII Regionalnej Sesji Matematycznej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby PI. Odbywała się ona w budynku Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, a organizatorem było II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach.

Tegorocznej sesji, odbywającej się pod hasłem „Matematyka królową hipotez”, patronowali: Prezydent Miasta Katowice, Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Wysłuchaliśmy trzech wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych: „Szkoła modernistycznej architektury”, „Cyberlogopedia” i „O weryfikacji hipotez statystycznych”.

W programie sesji znalazło się kilka referatów uczniowskich. Jeden z nich nosił tytuł „Jaki kształt ma sfera?” – na to pytanie odpowiadał nasz uczeń, Kamil Żebrok z klasy 2D.

Całość urozmaicały przerywniki muzyczne i słodki poczęstunek.