Sukces w konkursie matematycznym!

 

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów, jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. W tym roku szkolnym odbyła się już XXIV edycja konkursu i tradycyjnie wzięła w nim udział grupa uczniów z naszej szkoły. Jan Waszut - uczeń klasy drugiej o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym - zajął pierwsze miejsce w województwie i zarazem czwarte miejsce w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Bardzo dobry wynik w konkursie osiągnęli Ryszard Siedlecki z klasy 2F oraz Kacper Karetta i Michał Sutor z klasy 3D, a wynikiem dobrym mogą pochwalić się Igor Dziadek z 2D oraz Maksymilian Pruski z 1D. Reprezentantom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych.