Rozszerzenie psychologiczno - humanistyczne


   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkoła od września 2019 roku oferuje kształcenie w klasie o rozszerzeniu psychologiczno-humanistycznym
W klasie w zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:
  • język polski,
  • historia,
  • biologia.

Rozszerzenie przygotowuje do studiów psychologicznych (psychologia kliniczna i społeczna), socjologicznych, politologicznych i pedagogicznych.

To klasa dla osób, które marzą o zawodzie psychologa, psychoterapeuty, pedagoga i nauczyciela, a także pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, trenera rozwoju osobistego i terapeuty.

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj