Podziękowanie dla Rady Rodziców

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie
II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

serdecznie dziękują
Radzie Rodziców

za zakup drukarki 3D.
Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje
i pomoże uczniom w dalszym rozwoju.