Sukces w konkursie matematycznym!

 

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Jan Waszut - uczeń klasy pierwszej naszego liceum o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym - zajął pierwsze miejsce w województwie i zarazem dwudzieste pierwsze miejsce w Polsce w tym konkursie.

Bardzo dobry wynik w konkursie osiągnęli Ryszard Siedlecki z klasy 1F oraz Kacper Karetta i Michał Sutor z klasy 2D, a wynikiem dobrym mogą pochwalić się Igor Dziadek z 1D oraz Dominik Puchałka, Jacek Jagosz i Marek Wrzecionko z 2D. Reprezentantom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych.