Konferencja w KLO

 

13 listopada o godz.9.00 w auli KLO rozpoczęła się konferencja pt.: OD REFORMY DO REFORMACJI ("między myślą M.Lutra, a J.H.Newmana"). Spotkanie zgromadziło liczną grupę młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Cieszyna. Nasze II LO im.M.Kopernika reprezentowały kl.1a(pod opieką mgr D.Kani i D.Brachaczka) oraz 3a(pod opieką ks.mgr G.Pasternaka).

Uczestniczyliśmy w następujących wykładach:
  • Czy rozum jest potrzebny do zbawienia?Marcin Luter a J.H.Newman (ks.dr L.Łysień)
  • Ryzyko wiary.John Henry Newman (ks.dr hab. A.Muszala)
  • Po co prawo w Kościele?Optyka katolicka i luterańska(ks.dr hab.P.Kroczek)
  • Refleksja nad rozumem.wiarą i religijnością J.Ratzingera(dr.hab.M.Rembierz)