Eurodyktando

 

W dniu 3 października w Książnicy Beskidzkiej miało miejsce Eurodyktando dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. ,,Europa bez granic – 60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich”. Celem wydarzenia było uczczenie, w ramach Europejskiego Dnia Języków, 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich dających początek Wspólnotom Europejskim, rozwijanie zainteresowań językami obcymi oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur.

Organizatorem wydarzenia był działający przy Książnicy Beskidzkiej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bielsko-Biała. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2d Jacek Jagosz i Jan Targowski.