Jacek w gronie wyróżnionych

 

W piątek 22 września 2017r. trzydzieścioro najzdolniejszych uczniów województwa śląskiego odebrało stypendia Marszałka Województwa Śląskiego. Stypendium, którego inicjatorem jest Jan Olbrycht, jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. W tym roku otrzymano aż 160 zgłoszeń, z czego stypendium przyznano 30 najlepszym uczniom. W gronie nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły – Jacek Jagosz z klasy 2d.
Gratulujemy!