Podziękowanie dla fundatorów SZTANDARU SZKOŁY


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Sponsorom, którzy przyczynili się do ufundowania Sztandaru dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie jak również wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie uroczystości nadania Sztandaru naszej Szkole.

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Uczniowie