II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

Tegoroczna inauguracja nowego roku szkolnego była w naszej szkole, jak co roku, uroczysta. O jej wyjątkowości zdecydowała jednak szczególna okoliczność – było nią wprowadzenie Sztandaru Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Liturgii, sprawowanej przez księdza proboszcza Jacka Gracza i księży katechetów, przewodniczył Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel. Obecny był także proboszcz cieszyńskiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Janusz Sikora. Ważnym i wzruszającym momentem było poświęcenie Sztandaru i ślubowanie, które złożyła dyrektor Szkoły – pani Regina Rakowska.

W auli szkoły nastapiło uroczyste powitanie przybyłych gości. Byli nimi: pan Stanisław Szwed – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Śląski Kurator Oświaty – pan Jacek Szczotka, pan Janusz Król – Starosta Cieszyński, pan Ludwik Kuboszek – Przewodniczący Rady Powiatu, pan Andrzej Łukasiak – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu, Burmistrz Cieszyna – pan Ryszard Macura, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej – pan Tomasz Kowalik, pani Maria Pindur – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i pani Bożena Cyganik – Przewodnicząca Rady Rodziców. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli także nauczyciele, uczniowie, byli pracownicy szkoły, przedstawiciele mediówi sponsorzy.

Poczet sztandarowy fundatorów Sztandaru, czyli Stowarzyszenia Amicus Copernicus, przekazał Sztandar pani dyrektor, a przedstawicielka zarządu Stowarzyszenia pani Karolina Grabowska przeczytała uchwałę przekazującą Sztandar społeczności szkolnej. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów złożone na nowo nadany Sztandar.

Na uroczystości głos zabrali: Stanisław Szwed – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kurator Oświaty – Jacek Szczotka, Starosta Cieszyński – Janusz Król oraz Burmistrz Cieszyna – Ryszard Macura.

W swoich przemówieniach zaproszeni goście podkreślali istotną dla procesu edukacji rolę harmonijnego połączenia tradycji i nowoczesności, wagę wykształcenia oraz jego wieloraki wymiar, nie tylko pragmatyczny, ale też ludzki i duchowy. Sztandar – materialnym znak tych wszystkich wartości, przypomina o dziejach szkoły, które napawają dumą, ale jest też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.

Ostatnim punktem programu uroczystości był, zapowiedziany przez prowadzącą, panią Katarzynę Pieciun, program artystyczny. Składał się z dwu części. Pierwsza, przygotowana przez klasę 2c i panią Barbarę Twardzik odwoływała się do historii szkoły i oparta była na wspomnieniach Eryka Nankego, rocznik 1911, absolwenta szkoły, który zdawał maturę w roku 1930. Część druga, przygotowana przez klasę 3a i panią Annę Waszut była słowno-muzyczną impresją, inspirowaną twórczością artystyczną nauczycielek naszej szkoły: obrazami Stefanii Bojdy oraz wierszami Joanny Gawlikowskiej i Joanny Surzyckiej.

Wszyscy cieszymy się, że dzień 4 września 2017 roku na kartach historii naszej szkoły zapisał tak piękną i chlubną kartę. Jesteśmy przekonani, że wszyscy zgromadzeni na naszej uroczystości przeżyli piękne i wzruszające chwile.

Sztandar Szkoły jest symbolem najwyższej wartości, honoru i tradycji, jest też zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Zrobimy wszystko, aby obowiązkom tym sprostać.