Pamiętamy o Rodakach ze Wschodu

Tak jak rok temu i tym razem, w maju, nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Polacy na Wschodzie – nasze zobowiązanie”. Jest to już druga edycja projektu przygotowanego przez warszawską Fundację Energia dla Europy, przy strategicznej pomocy Fundacji PZU. Projekt adresowany jest do nauczycieli i uczniów, a jego celem jest propagowanie rzetelnej, wieloaspektowej wiedzy na temat historii, nauki, kultury oraz życia Polaków na Wschodzie.

19- 21 maja 2017 roku we Lwowie odbyło się spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie, naszą szkołę reprezentowały panie: Katarzyna Pieciun i Barbara Twardzik. Ciekawy i niezwykle bogaty program pobytu obejmował spotkania z Polakami mieszkającymi we Lwowie, zajmującymi się opieką nad polskimi grobami wojennymi, edukacją, kulturą i środkami medialnego przekazu; konwersatorium historyczne; spotkanie z konsulem RP we Lwowie; zabawę na „Lwowskiej majówce”; spektakl teatralny Polskiego Teatru Ludowego oraz zwiedzanie zabytków Lwowa.

Materiały edukacyjne, które są nieodłączną częścią projektu oraz bezpośrednie doświadczenia nauczycieli pozwolą na wzbogacenie wielu lekcji języka polskiego i historii o nowe i ciekawe treści. Jesteśmy także przekonani, że pomogą w formowaniu postawy zrozumienia i otwartości wobec naszych Rodaków mieszkających poza granicami naszego kraju.