Obiady, reaktywacja

Osoby chcące skorzystać z obiadów zobowiązane są do uiszczenie opłaty w pierwszych 2 dniach roboczych każdego miesiąca, w księgowości (liczba obiadów razy 9zł). Termin jest nieprzekraczalny.