Projekt dla uczniów Aktywny powiat

Projekt skierowany dla uczniów powiatu cieszyńskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą