Samorząd Szkolny

Wyniki wyborów do samorządu szkolnego:
  • Przewodniczący - Mikołaj Żerdka
  • Zastępca przew. - Justyna Kołatek
  • Sekretarz - Natalia Wilk
  • Skarbnik - Marta Cieślar