Samorząd Szkolny

  • Przewodniczący - Rafał Krzyżanek
  • Zastępca przew. - Zofia Pilch
  • Sekretarz - Michał Szlązak
  • Skarbnik - Justyna Kołatek