Samorząd Szkolny

  • Przewodniczący - Bartek Gwiazda
  • Zastępca przew. - Aleksandra Smelik
  • Sekretarz - Jakub Gomola