Samorząd Szkolny

  • Przewodniczący - Krzysztof Londzin
  • Zastępca przew. - Oliwia Szweblik
  • Sekretarz - Filip Wróbel
  • Skarbnik - Klaudyna Handzel