Rozwiązanie konkursu

Rozwiązanie - maj 2019 Właściwe rozwiązania: A- Amnesty International- Walczy o przestrzeganie praw człowieka, organizuje światowe kampanie, np. przeciwko karze śmierci, stosowaniu tortur. Jedną z form działalności jest wysyłanie listów od osób prywatnych między innymi w obronie praw kobiet. B- Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża- Powstała, aby opiekować się w czasie wojny rannymi chorymi i jeńcami, natomiast w czasie pokoju pomagać ofiarom klęsk żywiołowych, np. trzęsieniom ziemi, powodzi, ofiarom wypadków, epidemii oraz prześladowań politycznych. C- Survival International- Podejmuje różnorodne działania na rzecz utrzymania odrębności kulturowej i zachowania tradycji ludności plemiennej. Jednym z sukcesów tej organizacji jest zrezygnowanie z rajdów samochodowych w Gujanie Francuskiej na terenach zamieszkałych przez Indian. D- Lekarze bez Granic- Organizuje misje i werbuje wolontariuszy (lekarzy i pielęgniarki), aby nieść pomoc ludziom na terenach, na których występują epidemie chorób zakaźnych, działania wojenne. Pomaga także ofiarom trzęsień ziemi i uchodźcom. Prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe przysłały: Emilia Niemczyk z 1d, Agnieszka Bolik z 1d, Sabina Morcinek z 1f, Barbara Brzezina z 2b, Małgorzata Szewieczek z 2b, Alicja Zowada z 2g, Dominika Lelakowska z 2g, Katarzyna Potaszyńska z 2g. Jednak liderem tej edycji jest Alicja Zowada, która prawidłową odpowiedź przysłała jako pierwsza. Wszystkim gorąco gratuluję!