II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Rozwiązanie konkursu

Rozwiązanie - grudzień 2020 Pytanie dotyczyło pustyni Aral-kum a poniżej prawidłowe odpowiedzi Słona pustynia Aral-kum 1. Kontynent – Azja Centralna, państwa – Kazachstan i Uzbekistan (pustynia znajduje się na dawnym dnie Jeziora Aralskiego). 2. Przyczyny wynikające z działalności człowieka, które przyczyniły się do jej powstania • Rabunkowa gospodarka wodna – irygacja pól bawełny na pustyni Kuzył-kum • Odprowadzanie wód z dwóch rzek zasilających jezioro – Amu-Darii i Syr-Darii 3. Negatywne konsekwencje przyrodnicze • Skażenie pyłu pustynnego herbicydami i pestycydami spłukiwanymi z pól, który jest przenoszony na duże odległości • Wymieranie organizmów żywych (ryb, co prowadzi także do zanikania rybołówstwa) • Klimat Azji Centralnej staje się bardziej kontynentalny (wzrost rocznej amplitudy temperatury powietrza), następuje pustynnienie 4. Jakie działania są podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Aral-kum? • W celu ustabilizowania gleby i zapobiegania rozpowszechniania się chemikaliów sadzi się tamaryszek, saksauły i holofity, dobrze tolerujące silnie zasolone piaszczyste gleby. • Budowa tamy Kokarol oddzielającej Jezioro Północne od Południowego – przybywanie wody. Prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe otrzymałam od: Katarzyny Cieślar z 3g, Doroty Zembik z 3b, Anny Marii Greń z 2w, Kornelii Ruckiej z 2r oraz Anny Grelowskiej z 1g, Małgorzaty Kanafek z 2b, Anety Kiczek z 2r Gorąco gratuluję!