Finał w olimpiadzie PCK

I miejsce dla Szymona Niemca w finale rejonowym XXV edycji olimpiady PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia!!!
W czwartek 15 grudnia 2016 r. miał miejsce etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Naszą Szkołę reprezentował Szymon Niemiec z klasy III F, który zajął I miejsce w rejonie i tym samym będzie reprezentować nasz rejon w etapie wojewódzkim olimpiady PCK w Katowicach w marcu 2017 r.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Nagrodą główną jest indeks na Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu.

Serdercznie gratulujemy i trymamy kciuki za kolejny etap.