KONKURS pytanie - maj 2019

Pytanie 8 - maj 2019 Zapraszam do rozwiązania zadania z zakresy geografii społeczno-politycznej:) Poniżej podano cztery charakterystyki organizacji pozarządowych. Podaj do każdego opisu właściwą nazwę organizacji pozarządowej: A. Walczy o przestrzeganie praw człowieka, organizuje światowe kampanie, np. przeciwko karze śmierci, stosowaniu tortur. Jedną z form działalności jest wysyłanie listów od osób prywatnych między innymi w obronie praw kobiet. B. Powstała, aby opiekować się w czasie wojny rannymi chorymi i jeńcami, natomiast w czasie pokoju pomagać ofiarom klęsk żywiołowych, np. trzęsieniom ziemi, powodzi, ofiarom wypadków, epidemii oraz prześladowań politycznych. C. Podejmuje różnorodne działania na rzecz utrzymania odrębności kulturowej i zachowania tradycji ludności plemiennej. Jednym z sukcesów tej organizacji jest zrezygnowanie z rajdów samochodowych w Gujanie Francuskiej na terenach zamieszkałych przez Indian. D. Organizuje misje i werbuje wolontariuszy (lekarzy i pielęgniarki), aby nieść pomoc ludziom na terenach, na których występują epidemie chorób zakaźnych, działania wojenne. Pomaga także ofiarom trzęsień ziemi i uchodźcom. Czekam na wasze odpowiedzi na podany w regulaminie konkursu mail. Na odpowiedzi czekam do 24 maja 2019 r.