Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - eliminacje

 

15 listopada 2016 r. na w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie odbyły się Eliminacje regionalne do XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Zadanie uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego: "Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966-2016".

Dziesięcioro mówców zarówno z Polski jak i z Zaolzia rywalizowało ze sobą pod czujnym okiem jurorów. Nasza uczennica Dominika Trajdos zdobyła wyróżnienie. Finał konkursu odbędzie się 23 Listopada w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.