Muzyczne popołudnie

 

Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, to miejsce, które jeden raz w tygodniu odwiedza młodzież z naszej szkoły. W każdy czwartek odbywa się spotkanie z pensjonariuszami Domu, w czasie którego nasi uczniowie czytają im poezję, literaturę piękną oraz spędzają czas na wspólnych rozmowach.

Kilka razy w roku szkolnym spotykamy się w „muzycznym klimacie”. Tak było w czwartek 24 listopada 2016 r. Zespół Unosonus przygotował piosenki patriotyczne i żołnierskie, które zaprezentowaliśmy i śpiewaliśmy wspólnie ze starszymi ludźmi oraz pracownikami Domu. Występy tak bardzo się podobały, że zostaliśmy poproszeni o bis.

Nasze spotkania łączą pokolenia i dostarczają wielu pozytywnych wrażeń i doświadczeń zarówno młodym jak i starszym ludziom.