Konkurs plastyczny: literatura Sienkiewicza w obrazie

Zachęcamy wszystkich uzdolnionych uczniów naszej szkoły do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Literatura Henryka Sienkiewicza w oczach młodzieży”. Tematem konkursu jest przedstawienie sceny z dowolnego tekstu literackiego Henryka Sienkiewicza w jednej z trzech kategorii: pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A3, pracy graficznej lub pracy przestrzennej.

Czas trwania konkursu: od 24 listopada 2016 r. do 3 lutego 2017 r. Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa 3 lutego 2017 r.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej po formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o konkursie.